Επιστημονική Επιτροπή


  • Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
    • Δημήτρης Θάνος
  • Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής