Σχετικά με Συνέδριο


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ένωσή μας προχωρά στην διοργάνωση του 9ου Συνεδρίου με στόχο να αποτυπώσει τα σύγχρονα δεδομένα απο την συνεχιζόμενη ραγδαία εξέλιξη των βιοεπιστημών στην Έρευνα, την Εκπαίδευση και τις εφαρμογές τους στην κοινωνία και το οικοσύστημά μας.

Στην διοργάνωσή μας ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην σύνδεση της έρευνας και εκπαίδευσης με τις εφαρμογές των Βιοεπιστημών, σκοπεύοντας να αναδείξουμε τον πολυδιάστατο ρόλο της βιολογίας ιδιαίτερα αυτήν την κρίσιμη περίοδο που ζεί η χώρα μας.

Τα νέα δεδομένα που έρχονται σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα, συμβάλλουν στην αντιμετωπιση άμεσων προβλημάτων της ζωής και του πλανήτη μας, δημιουργώντας νέες συνθετικές σχέσεις μεταξύ των επιστημών, γεφυρώνοντας την απόσταση μεταξύ των επιστημών και της κοινωνίας.

Τα «παραδοσιακά» και νέα ερευνητικά «εργαλεία», τα νέα πειραματικά πρότυπα, οι πρότυποι οργανισμοί, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες, επιτρέπουν την ενοποιητική αντιμετώπιση των φαινομένων της ζωής, από το άτομο στον πληθυσμό και στο περιβάλλον.

Οι διάφορες βιολογικές παράμετροι έχουν πλέον κεντρικό ρόλο στους σχεδιασμούς των κρατών και διεθνών οργανισμών, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν αντικείμενα σύγχρονων νομοθεσιών, ψηφισμάτων, αλλά και κοινωνικών, πολιτικών και άλλων κινήσεων είτε για οικολογικούς λόγους, είτε για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Οι απαντήσεις που «παρέχονται» σήμερα από τις Βιοεπιστήμες σε καίρια προβλήματα της ζωής μας και του πλανήτη μας, στην Βιομηχανία, την Γεωργία, την Κτηνοτροφία, την Υγεία, τα προβλήματα Περιβάλλοντος, αποτελούν προτεραιότητες των στόχων και των διεξόδων για τα συσσωρευμένα προβλήματα αλλοιώσεων και καταστροφών που έχουν γίνει στον πλανήτη μας και την «υγεία» –όλων των μελών- του οικοσυστήματος.

Επιπρόσθετα οι επιστημονικές απαντήσεις που παρέχουν οι Βιοεπιστήμες σε ζητήματα ιδιοπροσωπίας και ισότητας των ατόμων, στην σημασία της ποικιλομορφίας και των στενών σχέσεων με το περιβάλλον, τις αναδεικνύουν σε βασικές παραμέτρους Παιδείας, μια νέας Ηθικής και Πολιτισμού της κοινωνίας μας. H Βιολογία αποτελεί σήμερα το σημείο συνάντησης όλων των επιστημών, αναδεικνύοντας τον διεπιστημονικό της χαρακτήρα, που καταρρίπτει τα παραδοσιακά σύνορα των επιστημών.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο η διοργάνωσή μας θα έχει σαν στόχο την επικοινωνία και την ενημέρωση μεταξύ των βιοεπιστημόνων, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην ενημέρωση και στον διάλογο σε επίκαιρα ζητήματα της επιστήμης και της κοινωνίας μας.

Οι πρόεδροι
Κόλλια Π. (ΔΣ της ΠΕΒ), Θάνος Δ. (Επιστημονική Επιτροπή), Παπαδάκης Μ. (Οργανωτική Επιτροπή)