Σημαντικές ημερομηνίες


Σημαντικές Ημερομηνίες

 

  • 27 Αυγούστου 2014: 1η ανακοίνωση διοργάνωσης του Συνεδρίου
  • 10 Οκτωβρίου 2014: 2η ανακοίνωση διοργάνωσης του Συνεδρίου
  • 10 Νοεμβρίου 2014: Υποβολή περιλήψεων για όλες τις κατηγορίες εργασιών
  • 17 Νοεμβρίου 2014: Λήξη προεγγραφής
  • 5-7 Δεκεμβρίου 2014: Διεξαγωγή Συνεδρίου [Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)]
  • 31 Ιανουρίου 2015: Θα πρέπει να υποβληθούν τα πλήρη κείμενα των εργασιών, ώστε να ενσωματωθούν στον Τόμο Πρακτικών.