Θεματικές Ενότητες


Σύμφωνα με τους στόχους του συνεδρίου, προτείνεται να παρουσιασθούν και συζητηθούν εισηγήσεις και, γενικότερα, επιστημονικές δραστηριότητες που σχετίζονται με μια σειρά από επιμέρους πεδία που συνδέονται με τη Βιολογία. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  1. Γενετικά νοσήματα
  2. Καρκίνος
  3. Περιβάλλον και Υγεία
  4. Οικολογία – Βοτανική
  5. Φαρμακογενωμική
  6. Βιοτεχνολογία
  7. Θαλάσσια Βιολογία
  8. Διδακτική της Βιολογίας
  9. Βιοπληροφορική
  10. Άλλη ενότητα