ΠΕΒ


Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) αποτελεί τον επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα των ελλήνων βιοεπιστημόνων (Αρ Πρωτοδικείου 4505-4608/2004). Η ΠΕΒ ιδρύθηκε το 1973 από αποφοίτους των Τμημάτων Βιολογίας με την επωνυμία Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων συμπεριλαμβάνοντας ως μέλη της τους αποφοίτους των Φυσιογνωστικών Τμημάτων αλλά και συναδέλφους άλλων τμημάτων εκτός της Ελλάδας με συναφή πτυχία που ασχολούντο αποδεδειγμένα με την Βιολογία.

Η σημερινή της μετονομασία σε Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων έγινε σχετικά πρόσφατα, στη Γενική Συνέλευση της 20-3-2004, ανταποκρινόμενοι στην ραγδαία εξέλιξη και στην ετερογένεια των ειδικότερων γνωστικών πεδίων της Βιολογίας, όπως αυτή αποτυπώνεται και με την δημιουργία αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων στην Ελλάδα.

Η ΠΕΒ έχει εγγεγραμμένους στα μητρώα της περί τους 2300 συναδέλφους, είναι μέλος της ECBA και εκπροσωπείται στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), που αποτελούν τους θεσμοθετημένους συμβούλους των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας αντίστοιχα.

Μία από τις ποικίλες δράσεις της ΠΕΒ, απευθύνεται στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

  • Διοργανώνει Επιστημονικά Συνέδρια με θέματα την Εκπαίδευση.
  • Θεσμοθετεί Ημερίδες Εκπαίδευσης και Επιμορφωτικά Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς.
  • Διοργανώνει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας, από τον οποίο προκύπτει η 4άδα των μαθητών που εκπροσωπεί τη χώρα μας στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας.
  • Οργανώνει τη συμμετοχή στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας και βρίσκεται σε διαρκή επαφή με ανάλογες ομάδες μέσω του οργανισμού International Biology Olympiad (IBO).
  • Υποβάλλει εγγράφως διαβήματα στο Υπουργείο Παιδείας και πρωτοστατεί στις προσπάθειες που γίνονται για την βελτίωση της θέσης της Βιολογίας και των Βιολόγων στην Εκπαίδευση.
  • Έχει συγκροτήσει Επιτροπή Παιδείας, η οποία διαχειρίζεται και οργανώνει τα διάφορα θέματα που αφορούν την Εκπαίδευση.

Οι δραστηριότητες της ΠΕΒ καταγράφονται στην ιστοσελίδα της http://www.pev.gr/

Η ΠΕΒ μας καλεί να εγγραφούμε στην ένωση και ακόμη περισσότερο να πλαισιώσουμε τις επιτροπές της ώστε η δραστηριότητά της να εμπλουτιστεί από τον ενθουσιασμό και την εμπειρία μας. Μας καλεί να ενώσουμε τις γνώσεις, εμπειρίες και δυνάμεις μας σε μια εποχή που η εκρηκτική ανάπτυξη των βιοεπιστημών ανοίγει συνεχώς νέους επιστημονικούς και επαγγελματικούς ορίζοντες για τους βιοεπιστήμονες.

Μας καλεί να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για να ανατρέψουμε μαζί την αμηχανία και αβουλία που εμφανίζει ως σήμερα η πολιτεία ως προς τους βιοεπιστήμονες και το ρόλο τους, αλλά και την εμμονή των κατεστημένων επιστημονικών και επαγγελματικών συμφερόντων που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν δημιουργικά τις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας μας.