Κεντρική Ομιλία: “Η νέα βιολογία στη διδασκαλία, κοινωνία και πολιτική”


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Εισαγωγή: Μ. Γρηγορίου, Πρόεδρο Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΔΠ Θράκης

«Νέα Τεχνικά Μέσα αλλά και Διεπιστημονικά Πεδία στην Εκπαίδευση των Βιοεπιστημόνων», Ι. Παπαματθαιάκης

Ανακήρυξη του ως Επίτιμο Μέλος της ΠΕΒ

Η νέα Βιολογία (η επιστήμη του 20ου, 21ου και ίσως και μεταγενεστέρων αιώνων) ωθεί τα όρια της γνώσης στη κατανόησης των βασικών μηχανισμών της ζωής, ενώ παράλληλα εισδύει και επηρεάσει την οικονομία, την κοινωνία και θέτει εκ νέου, συχνά πιεστικά, κοινωνικά και ηθικά ερωτήματα απαιτώντας διαμόρφωση και   έκφραση δημόσιας γνώμης.

Στο πλαίσιο αυτό η διαμόρφωση   «εκπαιδευμένης» άποψης στη καθημερινότητα αποκτά νέα σημασία. Συνεπώς, η πληροφόρηση και η διδασκαλία των βιοεπιστημών οφείλει να διαχέεται, να γίνεται ακόμα πιο προσβάσιμη ακόμα και σε τεχνικά θέματα. Με τη αρωγή νέων διδακτικών εργαλείων της ψηφιακής εποχής η επαναστατική γνώση της βιολογίας γίνεται αμεσότερο ατομικό και κοινωνικό κτήμα. Εκτός όμως από κοινότυπες δηλώσεις, και την απόλαυση των τεχνικών επιτευγμάτων της, πόσο η κοινωνία και η πολιτική έμπρακτα ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της επιστήμης.

Ας συζητήσουμε για αυτά.

Βιογραφικό Σημείωμα Καθηγητή Ιωσήφ (Σήφη) Παπαματθαιάκη

Απάντηση