Κύρια Ομιλία: “Η Ζωή σε Ζωντανή Μετάδοση: Καινοτόμες Μέθοδοι Βιοαπεικόνισης στη Υπηρεσία της Σύγχρονης Βιοιατρικής Έρευνας”


Νεκτάριος Ταβερναράκης

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η απεικόνιση και η παρακολούθηση των κυτταρικών και μοριακών διαδικασιών in νίνο, γίνεται ολοένα και πιο σημαντική για την Βιοϊατρική έρευνα. Στην σύγχρονη Βιολογία και Βιο-ιατρική, οι τεχνολογίες απεικόνισης ζωντανών κυττάρων και οργανισμών προσφέρουν ακριβείς απαντήσεις σε πολλαπλά ερευνητικά ερωτήματα κατά τη μελέτη πολύπλοκων βιολογικών φαινομένων όπως η ανάπτυξη και η γήρανση, αλλά και ασφαλείς μεθοδολογίες διάγνωσης παθολογικών καταστάσεων. Η μη επεμβατική απεικόνιση μοριακών αλληλεπιδράσεων σε ζωντανά κύτταρα, ιστούς, όργανα ή και ολόκληρους οργανισμούς, με μεγάλη ακρίβεια και ευαισθησία αποτελεί πλέον αναντικατάστατο εργαλείο, τόσο στις συνήθεις διαγνωστικές εξετάσεις, όσο και στη βασική και τη μεταφραστική έρευνα, όπου αξιοποιείται και για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια χάρις στις συνεισφορές επιστημόνων από τον χώρο της οπτικής, της ανάπτυξης λογισμικών συστημάτων για ανάκτηση και ανάλυση εικόνας αλλά βεβαίως και της βιολογίας που με τις γενετικά κατασκευασμένες φθορίζουσες πρωτεΐνες έχει επιτύχει την ανάλυση με ευκρίνεια νανομέτρου μοριακών αλληλεπιδράσεων σε διακριτές περιοχές του κυττάρου. Η τεχνολογία και η χρήση κολοίδών νανοκρυσταλλικών ημιαγωγών (quantum dots) υπόσχεται να διευρύνει το φάσμα των εφαρμογών της φωτονικής μικροσκοπίας φθορισμού. Επαναστατικές νέες τεχνικές μικροσκοπίας έχουν επίσης αναπτυχτεί τα τελευταία χρόνια οι οποίες επιτρέπουν την απεικόνιση βιολογικών δομών και την παρακολούθηση βιολογικών διεργασιών σε αναλύσεις που προσεγγίζουν αυτές του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Τέλος, οι απεικονιστικές τεχνικές φθορισμού χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως και εκτιμούνται ως πολύτιμα, σύγχρονα μέσα μελέτης βιολογικών φαινομένων. Η παρουσίαση θα κάνει αναφορά σε εξελιγμένα συστήματα μικροσκοπίας με σάρωση λέιζερ, εξαιρετικά ευαίσθητες ψηφιακές κάμερες και εξειδικευμένους ανιχνευτές φθορισμού που πλέον καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση και απεικόνιση κυτταρικών διεργασιών σε πραγματικό χρόνο και σε μοριακό επίπεδο.

Σχετικό βίντεο: Γήρανση, Νευρικό Σύστημα, Νευροεκφυλισμός / Ageing, Nervous System, Neurodegeneration

Απάντηση