Ομιλία: «Προβλήματα και προοπτικές της θεραπείας με βλαστικά κύτταρα»


Σπύρος Γεωργάτος

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας-Βιοατρική Έρευνα

45 110 Ιωάννινα

Η τεχνολογία των βλαστικών κυττάρων αποτελεί ένα πεδίο αιχμής στη σύγχρονη βιοιατρική γιατί υπόσχεται την αιτιολογική θεραπεία χρονίων ή θανατηφόρων νόσων. Ωστόσο, για την εισαγωγή αυτού του είδους κυτταρικής θεραπείας στην κλινική πράξη προσκρούει σε θεμελιώδη προβλήματα που έχουν σχέση τόσο με την ιδιάζουσα βιολογική συμπεριφορά των βλαστικών κυττάρων. Στην παρουσίασή μου θα αναφερθώ στα προβλήματα αυτά και στις μεθόδους επίλυσής τους καθώς και στα «μέτρα και σταθμά» που χρειάζεται να υιοθετηθούν για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος σοβαρών παρενεργειών και συμβαμάτων από τη χρήση κυτταρικών παρασκευασμάτων.

Απάντηση