Πρώτο Αναλυτικό Πρόγραμμα 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΠΕΒ «Το περιβάλλον και ο άνθρωπος»


Πρώτο Αναλυτικό Πρόγραμμα 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΠΕΒ «Το περιβάλλον και ο άνθρωπος».

Η έναρξη του Συνεδρίου έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14.00 στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Απάντηση