Παράταση προεγγραφών


Λόγω της καθυστέρησης της έγκρισης της απόφασης για χορήγηση άδειας, παρατείνουμε την ημερομηνία λήξης της προεγγραφής (και για λόγους ισοτιμίας για όλους τους συναδέλφους) μέχρι την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014.


Απάντηση