Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας: “Με αφορμή την Γενετική Ιστορία των Ελλήνων και Κυπρίων”


Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν σημαντικά δεδομένα από την ανάλυση του γενετικού υλικού των Ελλήνων, των Κυπρίων αλλά και άλλων λαών της Ευρασίας. Οι δημοσιοποιήσεις τους (σε βιβλία ή έγκριτα διεθνή περιοδικά) στον ελληνικό και διεθνή τύπο και ΜΜΕ προκάλεσαν έντονες και ποικίλων διαστάσεων συζητήσεις στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και σε σημαντική μερίδα πολιτών, όπως ήταν αναμενόμενο από την πρωτοτυπία των εν λόγω ευρημάτων.

Για πρώτη φορά οι συνάδελφοι συγγραφείς των εν λόγω δημοσιευμάτων πρόκειται να παρουσιάσουν τα σημαντικότερα δεδομένα τους αλλά και να τα συζητήσουν κατά την διάρκεια της συζήτησης Στρογγυλής Τράπεζας με τίτλο “Με αφορμή την Γενετική Ιστορία των Ελλήνων και Κυπρίων”  που πραγματοποιείται στα πλαίσιο του συνεδρίου της ΠΕΒ “Ανθρωπος και Περιβάλλον” στις 5-7/12/2014 στο ΙΙΒΕΑΑ

Εισηγητές
– Τριανταφυλλίδης Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής ΑΠΘ
– Δέλτας Κώστας, Καθηγητής Γενετικής, Τμήμα Βιολογικών Σπουδών, Παν/μιο Κύπρου
– Περιστέρα Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Γενετικής Πληθυσμών, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θα ακολουθήσει συζήτηση με συμμετοχή των συνέδρων ενώ στην ιστοσελίδα του συνεδρίου “9pev.biologia.gr” θα αναρτηθούν σχετικά συνοπτικά κείμενα των εισηγητών που θα βοηθήσουν τους την εν λόγω συζήτηση.

Σχετικές εισηγήσεις:
Τριανταφυλλίδης Κώστας, Αλήθειες και ψέματα για τη γενετική σύσταση των Ελλήνων
– Δέλτας Κώστας, Η Γενετική Κληρονομιά των Κυπρίων
– Περιστέρα Πάσχου, Αναλύοντας τη Γενετική Δομή των Ελλήνων

Εκ μέρους της ΟΕ
Παπαδάκης Μάνος

Απάντηση