Προανακοίνωση Συζήτησης Στρογγυλής Τράπεζας, “Ο Προσδιορισμός, η Παρακολούθηση και η Διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα”


Για την προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, τον Ορισμό τους την Παρακολούθηση και την Διαχείρισή τους, πρόκειται να συζητήσουν οι συνάδελφοι κ.Βερροιόπουλος Γιώργος (ΕΚΠΑ), Βαβίζος Γιώργος (EcoConsultants) και Οικονόμου Θανάσσης (ΥΠΕΚΑ) κατά την διάρκεια της συζήτησης Στρογγυλής Τράπεζας (6/12/2014) με τίτλο:

“Ο Προσδιορισμός, η Παρακολούθηση και η Διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα”

Οι εισηγητές θα επιδιώξουν να αναδειχθούν και να συζητηθούν η σύγχρονη μεθοδολογία παρακολούθησης και οι άριστες πρακτικές διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Δείτε το σχετικό επισυναπτόμενο.

Απάντηση