Προανακοίνωση Συζήτησης Στρογγυλής Τράπεζας, “Εφαρμογές της Βιολογίας στην Κοινωνία”


9ο Πανελλήνιο Συνέδριo, Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, 5-7/12/2014 ΙΙΒΕΑΑ

Προανακοίνωση Συζήτησης Στρογγυλής Τράπεζας

Τελικά πως «ωφελείται» η κοινωνία απο τις εφαρμογές της Βιολογίας;

  • Σε ποιούς τομείς είναι καθοριστικός ο ρόλος των βιολόγων, εκτός απο την έρευνα και την διδασκαλία της σχολικής βιολογίας;

Είναι το απλοϊκό ερώτημα που – κατά κανόνα – τίθεται στους συναδέλφους μας εκπαιδευτικούς απο ολοένα αυξανόμενο αριθμό μαθητών που προσβλέπουν σε σπουδές στη Βιολογία.

  • Βασική η εφαρμοσμένη έρευνα; Ποιες είναι οι δυνατότητες και οι προοπτικές στην Ελλάδα της κρίσης;

Είναι ένα σύνηθες ερώτημα που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα αλλά και μερίδα πολιτών.

  • Ποιές εφαρμογές της βιολογίας και πως επηρεάζουν με την ευρεία έννοια μείζοντα ζητήματα της κοινωνία μας (ποιότητα ζωής , οικονομία, διατροφή κ.α) σήμερα;

Σε αυτά και ίσως περισσότερα ερωτήματα πρόκειται να «απαντήσουν» οι συνάδελφοι κ Κουτσικόπουλος Κ. (Καθηγητής τμήματος Βιολογίας, Κοσμήτορας Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πάτρας) και κα Μπαλασοπούλου Α. (Υπεύθυνη Εργαστηρίου Γενετικής, Λαϊκό Νοσοκομείο) μέσω της αποτύπωσης του καθοριστικού ρόλου που είχε και έχει η βιολογία και οι βιολόγοι είτε στη δημιουργία μια σημαντικής βιομηχανίας της χώρας μας, είτε στην λειτουργία ενός παγκόσμιου πρότυπου συστήματος αντιμετώπισης σοβαρών ζητημάτων υγείας.

Η συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5/12/2014 στο ΙΙΒΕΑΑ στα πλαίσια του 9ου Συνεδρίου της ΠΈΒ.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Παπαδάκης Μάνος

Απάντηση